Perforat

Perforat de perfils, angles, passamans i plaques.

Capacitats de la maquinaria:

  • Forats rodons de 10 a 30 mm de diàmetre.
  • Forats quadrats de 15 i 17 mm
  • Forats colissos de 11×33 / 13×27 / 18×27