Comercials

Comercials

Els perfils comercials d’ acer són un producte fabricat mitjançant el procés de laminat en calent. Existeixen diferents tipus de perfils comercials: angles, passamans, quadrats i rodons massissos, perfils Tes,…
Són perfils de gran consum a la construcció, en estructures metàl·liques, marcs de portes, reixes en ferreries, per a mobles de ferro,…