Perfils de serralleria

Perfils de serralleria

Són perfils de diferents tipus conformats en fred. La seva principal característica és que permeten que les seves seccions s’ acoblin d’ una forma , fet que evita que tinguem que redreçar o soldar-los amb angulars o pletines.
Es comercialitzen en acabat decapat i galvanitzat.
L’ ús d’ aquests perfils es dóna principalment en finestres, portes, balcons, aparadors o tancaments.