Corrugat

Corrugat

Element constructiu que juntament amb el formigó formen les estructures de formigó armat, el sistema més utilitzat en la construcció, en conformitat amb les normes de producte nacionals i internacionals més exigent i amb les homologacions i certificacions de qualitat necessàries en el mercat.
Disponible en llargs comercials de 6 i 12 mts.
Qualitat: B 500 SD
Comercialitzem també altres productes fabricats en acer corrugat com: malla electrosoldada, ferralla, cèrcols, …
Qualitats: B 500 T / B 500 S
A més … hem incorporat com producte en estoc l’acer corrugat inoxidable en barres de 6 mts i grapes d’ inox de diverses mides.