Entremats

Entremats

L’entramat electrosoldat es fabrica mitjançant pletines portants col·locades verticalment en posició longitudinal i varetes separadores rodones, col·locades transversalment.
Es poden fabricar entramats amb altres característiques com:

  • Entramat dentat antilliscant
  • Entramat de pletines ( iguals o desiguals)
  • Entramat de seguretat amb malla 8×8
  • Entramat per a grans càrregues
  • Entramat d’ acer inoxidable
  • Graons

Disposem d’ una amplia gama d’ entramats amb formats estandarditzats, però també es poden fabricar a mida sota comanda.